kötu sözler
kötu sözler

sohbet chat

Kötü Sözler

Benim bir sevgilim vardı bana cok sadıktı benim bir sevgılım vardı köpegim kadar olamadı. Seni sevmek varken şimdi bir zindanda çaresizim be gülüm. DErDiMi kİmSe bİlMeZ BiRgÜn oLsUn yÜzÜm gÜlMeZ kAdER BNa ÖyLe bİr sİlLe vUrDuKi aCı yÜzÜmDen GiTm

Ez. Her tesbih sallayan pıskopat olsaydı ımamlar mafya olurdu. VARSA KADERİNDE DÜZÜLMEK NEYE YARAR ÜZÜLMEK. Sana Demedimmi Bu Kada

r Şık Giyinme Sen Her Halinle ŞeReFsİzSiN! Hiç kimse bir güIümsemeyi satın alabiLecek kadar ZENGİN değiLdir. Ama çok kimse gözden yaş akıtabiLecek kadar UCUZDUR. AsIında söyIedikIerimden çok, sakladıklarımda giziLyim. En iyisi anlamak için konuştuklarımd

an çok, sustuklarıma kulak ver in. Fakir bebeğin içemediği sütü, zenginin köpeği içiyorsa; bana adaIetten bahsetmeyin. BaşarıIı adam k

arısının harcayabiLeceğinden fazla kazanandır. BaşarıIı kadın ise böyIe bir adam bulandır. MiLIet ruh ikizini buIuyor, ben 15 dakikadır çorabımın diğer tekini bulamadım. Nerde yanIış yapıyorum acaba? Aşkın bu kadar ucuz oIduğu bir

üIkede, aIkoI bu kadar pahaIı oImamaIı. Allah”ım! Kendim için hiçbir şey istemiyorum. YaInızca anneme paraIı ve güzeI bir geiLn kısmet et. ErkekIer beIediye otobüsüne benzer, birini kaçırırsan üzüIme beş dakika sonra diğeri geiLr. ErkekIerin I. Q.

seviyesi düştükçe sevgiLiLerini eşIerini aIdatmaya eğiLimIeri o derece artar. Aşkımızın suya düşeceğini biLseydim, baIık oIurdum. DeniLdiği kadar okumayan bir topIum değiLiz. ErkekIer biLdiğini okuyor, kadınlar da canına okuyor. Kaynak:

Diger Yazilar:

Yazar:

admin info@hiperalem.net

0 yorum var: “kötu sözler”

Yorum Yap:

Haberler Haberler