Namık kemal sözleri
Namık kemal sözleri

 

 • sohbet siteleri

  sohbet odaları

  imgres

 • NAMIK KEMAL SÖZLERİ

 • Hokkamı dilenci çanağı, kalemimi iktidar değneği yapmayacağım.

 • Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır

 • Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten.

 • Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet. Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten.
 • Pis kokuyor dediler Geziye. Analarımız geldi, Cenneti bize getirdi. Analara Kıymayın Efendiler!
 • Halkına zulmü reva gören bir anlayışı lanetliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz!
 • Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz. Osmanlılarız can verir nâm alırız biz.
 • Ne sin iledir, ne sal iledir, ne cah iledir, ne mal iledir, beyim ululuk, kemâl iledir.
 • İnsan, ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.
 • İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Kimse Takdir Edemez Alemde Kendi Mahiyetini Reyi Ile/Münferit Vasıta-I Rüyet Iken Göremez Kendini Dide Bile (Kimse Kendi Niteliğini Kendi Görüşüyle Algılayamaz. Tek Görme Organı Göz Olduğu Halde Gözün Kendini Göremediği Gibi.
 • Ne Mümkün Zulm Ile Bidad Ile Imha-I Hürriyet.
 • Zihin Fukara Olunca, Akıl Ukala Olurmuş.
 • Düşene Gülen Acıyandan Çok Bulunur.

Diger Yazilar:

Yazar:

admin info@hiperalem.net

1 yorum var: “Namık kemal sözleri”

namık kemal sözleri 20 Kasım 2018

namık kemal sözleri, namık kemal şiirleri ne güzel, şairler arasında en sevdiğim birisi

Yorum Yap:

Haberler Haberler